Centrum prenatálnej diagnostiky s.r.o. Masarykova 17/A, 2. poschodie, Košice
IÈO: 36 756 725, DIÈ: 2022359724
Objednávanie
Vyšetrenie sa realizuje v presne stanovenom čase, preto je potrebné dopredu sa objedna telefonicky na čísle 0904 931 381 alebo online. V prípade, že Vami určený deò alebo hodina vyšetrenia nám nevyhovuje, spojíme sa s Vami čo najskôr, aby sme určili nový termín.
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
prednostné vyšetrenie 15:30 – 18:00 15:30 – 18:00 16:00 – 18:00 15:30 – 18:00
V prípade záujmu sa môžete za poplatok 6,60 € objedna aj mimo ordinačných hodín.