Centrum prenatálnej diagnostiky s.r.o. Masarykova 17/A, 2. poschodie, Košice
IÈO: 36 756 725, DIÈ: 2022359724
Štvrtok, 29.07.2021
od do
16:00 16:50 Objedna
17:00 17:50 Objedna