Centrum prenatálnej diagnostiky s.r.o. Masarykova 17/A, 2. poschodie, Košice
IÈO: 36 756 725, DIÈ: 2022359724
Streda, 19.02.2020
od do
15:00 15:50 Objedna
16:00 16:50 Objedna
17:00 17:50 Objedna