Centrum prenatálnej diagnostiky s.r.o. Masarykova 17/A, 2. poschodie, Košice
IÈO: 36 756 725, DIÈ: 2022359724
Streda, 28.09.2022 (15:00-15:50)
Rezervácia vyšetrenia:
meno pacienta :
váš problém :
telefón :
e-mail :