Centrum prenatálnej diagnostiky s.r.o. Masarykova 17/A, 2. poschodie, Košice
IÈO: 36 756 725, DIÈ: 2022359724
Apríl 2024
Pondelok1 8 15 22 29
Utorok2 9 16 23 30
Streda3 10 17 24  
Štvrtok4 11 18 25  
Piatok5 12 19 26  
Sobota6 13 20 27  
Nede¾a7 14 21 28