Centrum prenatálnej diagnostiky s.r.o. Masarykova 17/A, 2. poschodie, Košice
IÈO: 36 756 725, DIÈ: 2022359724
September 2022
Pondelok  5 12 19 26
Utorok  6 13 20 27
Streda  7 14 21 28
Štvrtok1 8 15 22 29
Piatok2 9 16 23 30
Sobota3 10 17 24  
Nede¾a4 11 18 25