Centrum prenatálnej diagnostiky s.r.o. Masarykova 17/A, 2. poschodie, Košice
IÈO: 36 756 725, DIÈ: 2022359724
December 2023
Pondelok  4 11 18 25
Utorok  5 12 19 26
Streda  6 13 20 27
Štvrtok  7 14 21 28
Piatok1 8 15 22 29
Sobota2 9 16 23 30
Nede¾a3 10 17 24 31