Centrum prenatálnej diagnostiky s.r.o. Masarykova 17/A, 2. poschodie, Košice
IÈO: 36 756 725, DIÈ: 2022359724
Január 2023
Pondelok  2 9 16 23 30
Utorok  3 10 17 24 31
Streda  4 11 18 25  
Štvrtok  5 12 19 26  
Piatok  6 13 20 27  
Sobota  7 14 21 28  
Nede¾a1 8 15 22 29