Centrum prenatálnej diagnostiky s.r.o. Masarykova 17/A, 2. poschodie, Košice
IÈO: 36 756 725, DIÈ: 2022359724
August 2020
Pondelok  3 10 17 24 31
Utorok  4 11 18 25  
Streda  5 12 19 26  
Štvrtok  6 13 20 27  
Piatok  7 14 21 28  
Sobota1 8 15 22 29  
Nede¾a2 9 16 23 30