Centrum prenatálnej diagnostiky s.r.o. Masarykova 17/A, 2. poschodie, Košice
IÈO: 36 756 725, DIÈ: 2022359724
September 2021
Pondelok  6 13 20 27
Utorok  7 14 21 28
Streda1 8 15 22 29
Štvrtok2 9 16 23 30
Piatok3 10 17 24  
Sobota4 11 18 25  
Nede¾a5 12 19 26