Centrum prenatálnej diagnostiky s.r.o. Masarykova 17/A, 2. poschodie, Košice
IÈO: 36 756 725, DIÈ: 2022359724
Jún 2024
Pondelok  3 10 17 24
Utorok  4 11 18 25
Streda  5 12 19 26
Štvrtok  6 13 20 27
Piatok  7 14 21 28
Sobota1 8 15 22 29
Nede¾a2 9 16 23 30