Centrum prenatálnej diagnostiky s.r.o. Masarykova 17/A, 2. poschodie, Košice
IÈO: 36 756 725, DIÈ: 2022359724
November 2022
Pondelok  7 14 21 28
Utorok1 8 15 22 29
Streda2 9 16 23 30
Štvrtok3 10 17 24  
Piatok4 11 18 25  
Sobota5 12 19 26  
Nede¾a6 13 20 27