Centrum prenatálnej diagnostiky s.r.o. Masarykova 17/A, 2. poschodie, Košice
IÈO: 36 756 725, DIÈ: 2022359724
Genetická ambulancia
Genetika Košice
Centrum prenatálnej diagnostiky s.r.o.
Masarykova 17/A, 2. poschodie
040 01 Košice
Súradnice GPS: N48 43.707 E21 15.614
fetalecho@fetalecho.sk
www.fetalecho.sk
0904 931 381

Zväèši mapu