Centrum prenatálnej diagnostiky s.r.o. Masarykova 17/A, 2. poschodie, Košice
IČO: 36 756 725, DIČ: 2022359724
Ambulancia klinickej genetiky fungujúca ako súčasť Centra prenatálnej diagnostiky je prvým súkromným zdravotníckym zariadením poskytujúca genetické vyšetrenie a konzultáciu v Košiciach. Pracovisko sa zameriava hlavne na prenatálnu oblasť, ale venuje sa taktiež pacientom s poruchou plodnosti, vrodenými vývojovými chybami a geneticky podmienenými ochoreniami. Súčasťou genetického vyšetrenia je analýza rodokmeňa, klinické vyšetrenie, odber krvi na vyšetrenie karyotypu resp. DNA analýzu, vyhodnotenie laboratórnych výsledkov, poradenstvo, odporúčanie ďalšej zdravotnej starostlivosti, genetická konzultácia pokrvných príbuzných v riziku genetického ochorenia.

Našim cieľom je poskytnúť komplexnú zdravotnú starostlivosť v príjemnom prostredí, s vysokou odbornosťou a individuálnym prístupom k pacientovi.